Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Vítame Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec. Webová stránka agentúry by chcela návštevníkov informovať o činnosti agentúry, ponúknuť svoje služby všetkým záujemcom a dať prehľad o aktuálnych možnostiach získavania dotácií.

 

Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Pôsobí hlavne na území okresov Martin a Turčianske Teplice, ale aj v ostatných častiach Žilinského kraja.

 

Regionálna rozvojová agentúra Vám prináša aktuálne informácie o dianí v regióne, podujatiach, seminároch, konferenciách a mnohých ďalších zaujímavostiach.

 

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Aktuality:

Agentúra je členom: