Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Líderka 2012

Vidiecky parlament na Slovensku s partermi súťaže.

 

 

Vyhlasujú  11. ročník  súťaže Vidiecka žena roka  –„ Líderka  roka 2012“,

mimoriadne v Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného  EU  aj kategóriu  žena – seniorka .

 

 

 

     Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation" konajú rôzne aktivity a zamerané na posilnenie postavenia a vidieckych žien vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Ženy tvoria viac ako štvrtinu celkovej svetovej populácie,  500 million women live below the poverty line in rural areas. 500 miliónov žien žije pod hranicou chudoby vo vidieckych oblastiach Women produce 60-80% of basic foodstuffs in sub-Saharan Africa and the Caribbean. , ženy predstavujú   viac ako 50% pracovnej sily Women perform 30% of the agricultural work in industrialized countries.  aľajú sa  na   viac ako 30% poľnohospodárskych prác v priemyselných krajinách sveta.

    Preto chceme vámci osláv Svetového dňa vidieckych žien 15. októbra aspoň touto formou (vyhlásením víťazov súťaže) odmeniť, morálne oceniť ať vidiecke ženy – líderky až jedenásty  krát upozorniť na ich výnimočnosť.

 

Do súťaže  „Líderka roka 2012“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

 

Kategórie, vámci ktorých môžete nominovať ženy:

všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska.

 

Príhláška tu

 

žena –  aktivistka: pôsobiaca v sektore (miestna organizácia, združenie, klub)

žena –  politička: pôsobiaca v politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva,

žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku,  sprostredkúva    zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec aája komunitný rozvoj                                     sým rozvojom podniká na vidieku

žena – remeselníčka:  ovláda remeslo aáva ho mladej generácií

žena  - seniorka: pracuje  v prospech iných iď už má oddychovať.

 

Nominácie  posielajte do 30. septembra  2012 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom: vipa@vipa.skmbehanovska@stonline.sk, tel. 048 4152022, 0915 446 538.  Viac informácii na www.vipa.sk

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Agentúra je členom: