Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Prihlásiť novú jedinečnosť

Hľadáme jedinečnosti v Turci.

 

RRA Dolný Turieczabezpečuje zber návrhových listov regionálnych jedinečností okresu Martin a Turčianske Teplice, ktoré budú podkladom pre celoslovenský katalóg jedinečností. Regionálne jedinečnosti môžu byť hmotné a nehmotné: všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné.

Každá  obec a mesto má na svojom území nejakú pozoruhodnosť, ktorá je jedinečná a môže byť aj potenciálnym lákadlom pre turistov. Jedinečnosti je možné nominovať v 6-tich kategóriách:

  •         kultúrne dedičstvo (literatúra, ľudové remeslá a ručné práce, umenie, hodnoty chránených nehnuteľností, archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry),
  •         prírodné a budované (umelé) prostredie človeka (prirodzené fyzické a biologické výtvory, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti,prírodné územia, komunity a ekologické systémy; duševné produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná časť prostredia),
  •         poľnohospodárstvo a potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva (poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy),
  •         priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel (jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov),
  •         turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra (zaujímavosti, služby, produkty resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje),
  •         zdravie a životný štýl, šport (ľudové liečiteľstvo, lieky, liečivé rastliny, minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu.

 

 

Tešíme sa na Vaše tipy!

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Prihláška jedinečnosti:

Agentúra je členom: