Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2012

 

3. ročník programu Think big

Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.

Program sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS a Nadáciou pre deti Slovenska.

Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do vytvárania pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú a zmysluplnú náplň priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia, vzdelávania alebo projekt pre zmysluplné trávenie voľného času.

http://www.youtube.com/watch?v=CSKRjcYDgok&feature=colike

Dôraz sa kladie na projekty, ktoré majú širší sociálny rozmer a reagujú na aktuálne problémy mladých ľudí v komunite.

Program je určený pre mladých ľudí vo veku 15 - 24 rokov - študenti učilíšť, stredných a vysokých škôl; mladí ľudia navštevujúci centrá voľného času, komunitné, nízkoprahové alebo iné centrá pracujúce s mladými ľuďmi; neorganizovaní mladí ľudia zo sídlisk, obcí a pod.

Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom, ktorí riešia problémové životné alebo komplikované sociálne situácie.

O finančné prostriedky na projekt môže žiadať neformálna skupina mladých ľudí do 24 rokov, ktorú bude reprezentovať jedna osoba zodpovedná za projekt a jedna dospelá osoba alebo mimovládna organizácia, ktorá pracuje s mladými ľuďmi v komunite (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.).

V prípade veľkých projektov od 500 € bude grant poskytnutý iba mimovládnym organizáciám (občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám).

 

V rámci programu budú podporené tzv. malé projekty a veľké projekty:

malé projekty : podporené sumou do 500 €

veľké projekty: podporené sumou od 500 do 2 000 €

 

Projekty

RRA DT

Informácie

Rok 2011

 

Európsky strom roka

 

Oddnes až do 7. marca 2011 môžete na webových stránkach http://www.treeoftheyear.org/ hlasovať pre jedného z finalistov medzinárodnej ankety Európsky strom roka, ktorého prvý ročník vyhlasuje česká Nadace Partnerství v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

 

Anketa je vyhlásená v spolupráci so Štátnym fondom životného prostredia Českej republiky a Ministerstvom životného prostredia Českej republiky.

V ankete súťažia stromy z piatich štátov. Víťazný strom bude ocenený v priebehu medzinárodného fóra Green Week v Bruseliy

 

Konkurencia v celoeurópskej ankete je naozaj silná. Sú do nej zapojené stromy, ktoré zvíťazili v národných anketách jednotlivých štátov. O sympatie hlasujúcich sa uchádzajú platany z Bulharska a Maďarska, duby z Českej republiky a Slovenska a pamätná lipa z Rumunska. Všetky prihlásené stromy sú zaujímavé nielen svojim vzhľadom a vekom, ale hlavne svojou históriou či povesťou, ktorá sa k nim viaže Cieľom Európskeho stromu roka je priblížiť tému stromov širokej európskej verejnosti.

 

Európsky strom roka nadväzuje na tradičnú anketu Strom roka, ktorú v Českej republike organizuje Nadace Partnerství a na Slovensku Nadácia Ekopolis.

Účasť v ankete Európsky strom roka v roku 2012 už prisľúbili aj ďalšie krajiny, medzi nimi napríklad Francúzsko, Írsko, Poľsko.

 

 

 

 

MZ SR aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2011

(10.02.2011)

 

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2011.

Pripojené dokumenty Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2011

Zdroj: www.health.gov.sk

 

Agentúra je členom: