Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec

Hlavná stránka

O regióne

Spolupráca

Jedinečnosti

Kontakt

Členovia

 

Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra

Belá Dulice č. 385

038 11 Belá Dulice

 

Obec Belá – Dulice

Belá – Dulice 86

038 11 Belá - Dulice

 

Obec Trnovo

Trnovo,

038 41 Košťany nad Turcom

 

Obec Turčiansky Peter

Turčiansky Peter 2

038 41 Košťany nad Turcom

 

Obec Podhradie

Ulica 1.mája 194/61

038 52 Sučany

 

Obec Turčianske Jaseno

Turčianske Jaseno

038 02 Turčianske Jaseno

 

Prokultúra n.o.

Čs. armády 10 - Športová hala,

036 01 Martin

 

STERI CLEAN, s.r.o.

Kollarová 79/5605

036 01 Martin,

www.stericlean.sk

 

Obec Turany

ul. Osloboditeľov č. 83/91,

038 53 Turany

 

Dokumenty

 

Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec poskytuje služby v oblasti prípravy a spracovania projektov, konzultácií, projektového a finančného manažmentu, monitoringu projektov sadzbe 18 Eur/hod., rsp. po vzájomnej dohode na základe náročnosti a rozsahu danej činnosti.  Uvedená suma je vrátane DPH.

 

 

Aktualizácia PHSR mesta Martin

 

časť A Aktualizácia PHSR - etapa 1

časť B Rozvojová stratégia programu

Prílohy č. 1 - 15 Aktualizácia PHSR

 

 

 

Dokumenty k operačným programom fondov EÚ

 

Národný strategický referenčný rámec na roky 2007-2013

OP Doprava

OP Informatizácia spoločnosti

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

OP Zdravotníctvo

OP Životné prostredie

OP Vzdelávanie

OP Výskum a Vývoj

Regionálny operačný program - ROP

 

Zmluvy

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh Regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2012 čítaj tu 14.4.2012

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh Regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2013 čítaj tu 22.5.2013

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh Regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2014 čítaj tu 10.9.2014

 

Zmluva o poskytnutí FP na realizáciu úloh RRA na rok 2015  príloha  zverejnená 21.9.2015

 

 

Agentúra je členom: